Du kan få bety en forskjell

Søndagsskolen Norges visjon er «Jesus til barna». Men når vi egentlig alle barna, i all deres forskjellighet? Ved å ha fokus på inkludering og tilrettelegging for ulike funksjonsnivåer kan du være med på å bety en forskjell i livet til de barna du møter!


Hvordan er vi overfor de vi er sammen med? Hvordan leder vi andre? Å bli bevisst disse spørsmålene kan hjelpe oss å lykkes med tilrettelegging for barn med ulike funksjonsnivåer. Ulike ting avgjør hvordan vi er i relasjon til andre, og som ledere: 

• Hvilke tanker og holdninger har vi til oss selv og andre?
• Hvilke erfaringer har vi?
• Hva slags kunnskap eier vi?

Å lede på en inkluderende måte
I våre ressurser løfter vi fram særlig fem sentrale tips til god inkludering i søndagsskolen og barnegruppen:
• Gi trygghet og forutsigbarhet
• Velg «det varme blikket» ( jf. livberit.no)
• Gi gode beskjeder
• Anerkjenn barnet, gi tilbakemelding og ros
• Kommuniser med barnet ut fra barnets kjærlighetsspråk (jf. 5lovelanguages.com)

Ressurser i Sprell Levende
Søndagsskolen Norge ønsker å hjelpe dere som er ledere i ulike barnegrupper, til å bli tryggere i rollen som leder. Da vil du kunne møte alle barn på best mulig måte. I tilretteleggingsprosjektet har vi har valgt å ha fokus på å se barnet og barnets vansker, og ikke på diagnoser.

Vi har blant annet laget en ressursbank som kan hjelpe deg å møte barn med ulike funksjonsnedsettelser på best mulig måte. I Planleggeren, som dere får tilgang til som Sprell Levende-abonnenter, finner dere ressursdokumenter med gode tips til hva du kan gjøre i møte med barn som har vansker i forhold til syn, hørsel, motorikk, språk, konsentrasjon og sosial atferd.

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig (livberit.no)

Så mye – for ett barn?
Skal vi virkelig bruke mye tid og krefter på å legge til rette for bare ett barn? Gevinsten av den innsatsen vi legger ned vil være større enn vi kanskje først tenker! Tor Ivar Torgauten, spesialprest i Borg bispedømme, sier: 

– Det du gjør av til rettelegging for ett barn, vil som oftest fungere godt for alle. Vår oppgave er å legge alt til rette på en slik måte at alle kan oppleve det godt å delta. Her vil barn med særskilte behov være våre beste veiledere. Slik bygger vi et fellesskap med og av alle.

Vi kan gjerne også minne hverandre på hva Jesus har sagt: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matteus 25,40).

Ved: Kristin Eide, prosjektleder for tilretteleggingsprosjektet i Søndagsskolen Norge

Foto: iStockPhoto

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Barn og fortellinger

Når vi ikke forstår hverandre

Barns undring og perspektiv